Projektowanie


Obecność wykwalifikowanego personelu pozwala nam proponować usługi w zakresie projektowania:

  • współczesnych kotłownie na różnych rodzajach paliwa z pełnym cyklem automatyzacji;
  • automatyzowanych grupowych ta indywidualnych węzlów cieplnych z uzależnioną od pogody regulacją dostawy ciepła;
  • systemów inżenierskiego zabezpieczenia (zaopatrzenie w wodę,  gaz, ogrzewanie, wentyłacja, kanalizacja, dostawa gazu), bez których niemożliwe przedstawić pełnego współczesnego życia;
  • projektowanie produkcji, opartych na technologiach fermentacji, z cyklem pełnego przerobu produktu;
  • systemy automatyki technologicznych procesów; automatyzacja systemów ogrzewania i wentyłacji, generacji ciepła;
  • systemy automatycznej kontroli i kierowania sprzętem, technologicznymi cyklami i, na ogół, przedsiębiorstwami.

 

Przez kompanię są opracowane blisko 100 różnych projektów w Ukrainie i poza jej zasięgami.

Najbardziej ciekawe i prezentacyjne projekty, w opracowaniu których braliśmy udział:

-         przyportowy bioetanolny zakład kompanii UAB NORDETANOLIS w m. Kłajpeda (Litwa);

-         grzewcza kotłownia potęgą 1,5 МВт w osiedle typu miejskiego Kocjubynske Kijowsko-swiatoszyńskiego rejonu;

-         kotłownia cechu po produkcji zamrożonych półfabrykatów Sp. z o.o. "Kraj smaku" potęgą 1,0 МВт;

-         grupowe urządzenie cieplne potęgą 9,5 МВт w m. Równe;

-         systemy obrotowego zaopatrzenia w wodę całego szeregu spirytusowych zakładów Ukrainy;

-         systemy automatycznej kontroli i korekcji koncentracji agenta odkażającego dla obiektów zaopatrzenia w wodę i kanalizacji przedsiębiorstw Ukrainy, Rosji i Mołdawii.

 

Dziś prowadzimy projektowanie:

-         ciepłownie Sp. z o.o. "T-Styl" w m. Równe;

-         energooszczędne urządzenie z funkcją rektyfikacji brzeczky potęgą 10 000 dał/dobę;

-         oddział o niskiej temperaturze rozgotowywania surowca - dla spirytusowego zakładu potęgą 10000 dał/dobę;

-         projekt budownictwa oczyszczalni ścieków;

-         bioetanolny zakład kompanii SA "BIOFUTURE" Litwa.


Projektowanie zakladów

Система оборотного водоснабжения Cхемы помещения оборотного водоснабжения Проектирование  установки микрофильтрации с керамическими мембранами

Система оборотного водоснабжения Cхемы помещения оборотного водоснабжения Проектирование  установки микрофильтрации с керамическими мембранами
System obrotowego zaopatrzenia w wodę Schematy pomieszczenia zaopatrzenia w wodę Projektowanie sprzętu mikrofiltracji z membranami ceramicznymi

Projektowanie kotłowni

foto1

foto3

foto4

Rekonstrukcja budowli cechu artykułów codziennego użytku po ul. Fabrycznej, 12 w m. Równe na kotłownie z ustaloną cieplną potęgą 10,0 ton pary na godzinę.