Redystrybucja cieczy Liquid Re-Distributor

Redystrybucja cieczy Liquid Re-Distributor

W porównaniu z prostym rozdzielaczem cieczy, struktura redystrybucji (Liquid Re-Distributor) jest bardziej złożona, służy do pobierania, mieszania i dostarczania wody.