Cykle rekuperacyjne jednostki destylacyjni

Cykle regeneracyjne aparatów bragorektyfikacyjnych, przy produkcji alkoholu.

Rozważmy przykład kosztów energii (ostra para) kolumny brzeczka i kolumny rektyfikacyjne w fabryce 3000 dal.
Schemat działania przedstawiono na rysunku. Nr 1
Całkowite zużycie energii przez dwie kolumny to: energia cieplna w postaci ostrej pary 42 kg / dal; zimno w postaci wody obiegowej 42 kW / dal.

 

Zużycie ostrej pary na kolumnach (jednostka destylacyjna-3000)

Całkowite zużycie pary na SZEŚCIOKOLUMNOWYM jednostka destylacyjna-3000 dal

* zużycie pary zależy od siły brazhki i trybu pracy kolumny eperacyjnej

Kolumna odpędowa zacierowa Kolumna epiuracyjna Kolumna rektyfikacyjna Kolumna oczyszczanie ostateczne Kolumna fortyfikacyjna Kolumna akceleracji
do 19 kg / dal do 8 kg / dal do 23 kg / dal do 8 kg / dal do 4 kg / dal do 4 kg / dal

Praca z zastosowaniem obwodu rekuperacyjnego (z wykorzystaniem ciepła wtórnego) pozwala zaoszczędzić energię cieplną w postaci ostrej pary na podgrzanie kolumny brażnej i część energii na chłodzenie kolumny rektyfikacyjnej.

Zużycie ostrej pary na kolumnach (jednostka destylacyjna 3000-BTS Engineering)

Całkowite zużycie pary na SZEŚCIOKOLUMNOWYM jednostka destylacyjna -3000 dal

* zużycie pary zależy od siły brazhki i trybu pracy kolumny eperacyjnej

Kolumna brzeżna Kolumna epiuracyjna Kolumna fortyfikacyjna Kolumna oczyszczanie ostateczne Kolumna rektyfikacyjna Kolumna akceleracji
- - do 4 kg / dal do 8 kg / dal do 23 kg / dal -

Całkowite zużycie energii przez dwie kolumny w obwodzie rekuperacyjnym wynosi:

  • energia cieplna w postaci ostrej pary 26 kg / dal;
  • zimno w postaci wody obiegowej 26 kW / dal.

Oznacza to, że oszczędności tylko w zastosowaniu rekuperacji na wiązce kolumna rektyfikacyjna - Kolumna rektyfikacyjna to:

  • energia cieplna w postaci ostrej pary 20 kg / dal;
  • zimno w postaci wody obiegowej 16 kW / dal.