Typy spiralnych wymienników ciepła


Spiralne wymienniki ciepła są poziome i pionowe.

Poziome spiralne wymienniki ciepła używają dla wymiany ciepłej między dwoma  cieczami.

Pionowe spiralne wymienniki ciepła wykorzystują dla wymiany ciepłej między parą kondensującą i cieczą; takie wymienniki ciepła stosują w jakości kondensatorów i parowych podgrzewaczy dla cieczy.

 

Горизонтальные спиральные теплообменники

Вертикальные спиральные теплообменники

Poziome spiralne wymienniki ciepła Pionowe spiralne wymienniki ciepła