Opracowanie rozwiązań technicznych

Rozwiązania techniczne, opracowujące kompanią "BTS-engineering", są skierowane na obniżenie materialnych i energetycznych kosztów, poprawę technologicznych wskaźników przedsiębiorstw spożywczego przemysłu, zwiększenie wydajności i, odpowiednio, na podwyższenie efektywności produkcji.

Proponujemy pełne spektrum technicznych usług dla wszystkich pododdziałów zakładu.