Wymienniki spiralne

Optymalne
rozwiązanie
technologiczne

Kwestionariusz doboru wymiennika Kwestionariusz doboru wymiennika

Produkowanie spiralnych wymienników ciepła z nierdzewnej stali, węglowej stali oraz tytanu

Firma BTS-Engineering jest ekspertem w sferze produkcji i sprzedaży spiralnych wymienników ciepła.

Typy spiralnych wymienników ciepła:

 • poziome spiralne wymienniki ciepła;
 • pionowe spiralne wymienniki ciepła

Вертикальные спиральные теплообменники

Горизонтальные спиральные теплообменники

Spiralne wymienniki ciepła - to sprzęt, szeroko rozpowszechniony i używany w przemyśle światowym, ze względu na szereg ważnych zalet w porównaniu z wymiennikamy ciepła innych typów.

Spiralne wymienniki ciepła mogą być skonstruowanzmi z dowolnego materiału rolkowego, co poddaje się zimnej obróbce i spawaniu. Wymienniki ciepła są spoiste, ich konstrukcja przewiduje możliwość pełnego przepływu wstecznego.

Dzięki efektowi samooczyszczania,  spiralne wymienniki ciepła są uniwersalnym sprzętem. One są przydatne, jak w pracy z płynnymi niejednolitymi środowiskami, usposobione do utworzenia odkładań na powierzchniach, oddających cieplo, tak i przy obecności kondensacji pary czy gazu w warunkach wysokiej próżni.

Plac poprzecznego przecięcia kanałów po całej długości zostaje się niezmienny, i potok nie ma drastycznych przemian kierunków, dzięki czemu zanieczyszczenie powierzchni spiralnych wymienników ciepła jest mniej, czym wymienników ciepła innych typów.


Charakterystyka wymienników ciepła

Характеристики спиральных теплообменников

Zalety spiralnych wymienników ciepła:

 • Wysoki współczynnik wymiany ciepła osiągający 3820 kkal/m2×g×oС, co w 2-3 razy więcej, niż w rurowych wymiennikach ciepła.
 • Niezawodna konstrukcja, dzieńki uszczelnieniu każdego z dwóch przelotów, wsteczne potoki nie wymieszają się.
 • Spiralne wymienniki ciepła potrzebują znacznie mniej miejsca porównując z rurowymi wymiennikami ciepła.
 • Możliwość pracy z środowiskami z miąższą, włókną, twardym osadem (do 20 %), a także z lepkimi środowiskami.
 • Spiralne wymienniki ciepła odznaczają się zwartością, małą hydrauliczną opornością i znaczną intensywnością wymiany ciepła przy zwiększonych szybkościach nośników ciepła.
 • Prosty dostęp do wewnętrznych powierzchni i kanałów. Wygodne i dostępne dla technicznej obsługi dzięki przykrywkam wyciąganym. Wystarczy zdjąć przykrywki i dostęp do całej powierzchni kanału jest otwarty dla przeglądu i czystki.
 • Możliwość pracować z środowiskami, mającymi temperaturę powyżej 200-300°C, że bardzo ważnie w przemyśle chemicznym.

Zasada urządzenia

W spiralnych wymiennikach ciepła powierzchnia nagrzewania  składa się z dwóch cienkich blach metalicznych, zlutowane do rozdzielalnej przepony ( słupka ) i zagięte w formie spirali.

Żeby nadać blacham sztywności i odporności oraz dla fiksacji odległości między spiralami, do tych blach z obu stron są zgrzewane dystansowe wkładki.  Kanały spiralne prostokątnego przekróju rostokątnego przecięcia są ograniczone zaślepkami. Spiralne wymienniki ciepła produkują się poziomowymi i pionowymi; często ich ustanawiają blokami po dwa, cztery i osiem zespoły.

Dziś  spiralne wymienniki ciepła są jednymi z najbardziej niezawodnych wymienników ciepła i proste w obsłudze.

Схема движения жидкости в спиральном теплообменнике

Schemat ruchu cieczy w spiralnym wymienniku ciepła


Przeznaczenie. Spiralne wymienniki ciepła wykorzystywują się w gospodarce komunalnej, spirytusowym, spożywczym, farmaceutycznym, naftowym, chemicznym ta innych dziedzinach przemysłu, gdzie jest potrzeba w wysokoefektywnej wymianie ciepła.

Na przedsiębiorstwach spirytusowych wykorzystywanie spiralnych wymienników ciepła pozwala rażąco zredukować iłość używanej wody.
Można wykorzystywać cieczy, które mieszczą do 20% domieszek twardych (zacukrowana brzeczka, ferment ), i również wsteczne potoki gaz-ciecz oraz gaz–gaz. Poziome spiralne wymienniki ciepła używają dla wymiany ciepła między dwoma cieczmi.

Dla wymiany ciepła między kondensowaną parą a ciczą używają poziome wymienniki ciepła; takie wymienniki ciepła używają jako kondensatory oraz parowe podgrzewaczy dla cieczy.

Problemy, rozwiązywane  za pomocą spiralnych wymienników ciepła:
 • ochłodzenie;
 • ogrzewanie;
 • rekuperacja  ciepła;
 • kondensacja;
 • wyparowanie;
 • termosyfon;
 • reboiler.

Zdjęcia spiralnych wymienników ciepła >>

Спиральные теплообменники
Теплообменники 200 кв.м, тепловая мощность 9 МВт.
Спиральные теплообменники в качестве охладителей