Metal Wire Mesh Demister

Metal Wire Mesh demister

Metal Wire Mesh Odmgławiacz (Metal Wire Mesh Odmgławiacz) ma strukturę splotu metalowych drutów, szczelnie oddzielone warstwy o określonej grubości, spawane poziomo, stworzony do oddzielania zanieczyszczeń gazowych cieczą. Odpływ działa przy dużej ilości cząstek stałych, które wyciskają krople wyjściowe ze strumienia pary. Ciecz oczyszcza się z zanieczyszczeń, gdy opary gazu przechodzą pionowo przez warstwę separującą. Nie zaleca się stosowania odpływu w bardzo zanieczyszczonym środowisku, ponieważ może to spowodować zablokowanie przez zanieczyszczenia jego warstw i zmniejszenie wydajności separacji.