Automatyzacja


Автоматизация технологических процессов

Inżynierzy-technolodzy na automatyzacji zakładu

Nastawianie kierowania technologicznymi procesami zakładu.

Nasza kompania proponuje szerokie spektrum usług w obwodzie automatyzacji procesów technologicznych. W warunkach rosnącej konkurencji i zaostrzenia wymogów do jakości produkcji, przed przedsiębiorstwami powstało zadanie automatyzacji technologicznych procesów, którą dość często swoimi siłami rozstrzygnąć ciężko, a w pewnych wypadkach nawet niemożliwie.

Automatyzacja procesów technologicznych - pracochłonny i wymagający obecności fachowców wysokiej kwalifikacji proces, który z kolei przynosi szybki ekonomiczny efekt, wyrażony, jak w jakości produkcji, tak i w stabilnej pracy przedsiębiorstwa. Automatyzacja technologicznych procesów pozwala spełniać kierowanie samym technologicznym procesem bez bezpośredniego uczestnictwa człowieka

Głównymi celami automatyzacji technologicznego procesu są:

  • Podwyższenie efektywności produkcyjnego procesu.
  • Podwyższenie bezpieczeństwa produkcyjnego procesu.

.

 

Proponujemy Wam kompleks usług :

  1. Analiza obiektu automatyzacji.
  2. Wybór sprzętu.
  3. Opracowanie projektowej dokumentacji.
  4. Ustawienie sprzętu i oprogramowania.
  5. Nastrajanie i nastawienie systemu.
  6. Nauczanie personelu.
  7. Zespół pomocy technicznej
svidotstvo

svidotstvo

Nasi kompleksowe decyzje z sukcesem wykorzystują się na przedsiębiorstwach spożywczego przemysłu. W najkrótsze terminy bez pośredników, z najmniejszymi kosztami możemy zrobić kompleks programowych i technicznych środków, przeznaczony dla automatyzacji kierowania technologicznym sprzętem na przedsiębiorstwach (system АSK TP - automatyzowany system kierowania technologicznym procesem), która w całości będzie odpowiadała Waszym wymogom, z racjonalną współzależnością jakości i ceny.


BSS CrossControl - Program kierowania technologicznymi procesami na firmie

BSS CrossControl - Программа управления технологическими процессами на производстве

1. Program zabezpiecza możliwość rejestrowania (zachowanie w bazie danych parametrów zadanych w programie), wyprowadzenia (interaktywne środowisko dla wyświetwlenia trendów i parametrów) i kierowania procesami na produkcji i przeznaczona dla eksploatacji w profilowych pododdziałach na obiektach zleceniodawcy.

2. Użytkownikami programu mogą być współpracownicy profilowych pododdziałów na obiektach zleceniodawcy.
WIADOMOŚCI OGÓLNE I WARUNKI UŻYTKOWANIA PROGRAMU >> pdf

Automatyzacja urządzenia do rektyfikacji brzeczki (URB) - przeznaczona dla automatycznej kontroli i kierowania procesem rektyfikacji brzeczki  przy produkcji spirytusu. Dzięki użyciu współczesnych otwartych technologii, ASK URB może być zintegrowana do kompleksowego systemu automatyzacji.

Przykłady

Автоматизация брагоректификационной установки (БРУ)


Интерфейс программы автоматического управления установкой микрофильтрации с керамическими мембранами.

Интерфейс программы автоматического управления установкой микрофильтрации с керамическими мембранами.

Interfejs programu automatycznego kierowania sprzętem filtracji z membranami ceramicznymi

БЛОК-СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ РОБОТЫ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНИ С ИСПОЛЬЗЫВАНИЕМ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСА BSS CrossControl

Schemat blokowy automatyzacji systemu automatycznej kontroli pracy kotłowni  gazowej z użyciem programowego kompleksu BSS CrossControl ™

БЛОК-СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ РОБОТЫ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ С ИСПОЛЬЗЫВАНИЕМ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСА BSS CrossControl ™

Schemat blokowy automatyzacji systemu automatycznej kontroli pracy pompowni z użyciem programowego kompleksu BSS CrossControl ™

БЛОК-СХЕМА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ (NaCLO) С ИСПОЛЬЗЫВАНИЕМ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСА BSS CrossControl ™

Schemat blokowy automatyzacji systemu automatycznej kontroli dawkowania podchloryna sodu (NaCLO) z użyciem programowego kompleksu BSS CrossControl ™