Usługi


Automatyzacja

Nasi fachowcy pracują z kontrolerami dowolnej trudności i kompletowania, od prostych ojczystych do wielomodułowych zagranicznych. Na wszystkie dokonane prace nasza firma nadaje roczną gwarancję.

Zapewniamy specjalistyczne usługi:

 • analiza obiektu;
 • opracowanie projektu automatyzacji;
 • montaż tarcz automatyzacji;
 • programowanie kontrolerów przemysłowych;
 • obsługa systemów automatyzacji.

Автоматизация брагоректификационной установки (БРУ)

Интерфейс программы автоматического управления установкой микрофильтрации с керамическими мембранами.

БЛОК-СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ РОБОТЫ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНИ С ИСПОЛЬЗЫВАНИЕМ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСА BSS CrossControl

Dokładniej >>


Opracowanie rozwiązań technicznych

Rozwiązania techniczne, opracowujące kompanią "BTS-engineering", są skierowane na obniżenie materialnych i energetycznych kosztów, poprawę technologicznych wskaźników przedsiębiorstw spożywczego przemysłu, zwiększenie wydajności i, odpowiednio, na podwyższenie efektywności produkcji.

Dokładniej>>


Projektowanie

Obecność wykwalifikowanego personelu pozwala nam proponować usługi w zakresie projektowania:

 • współczesnych kotłowni na różnych rodzajach paliwa z pełnym cyklem automatyzacji;
 • automatyzowanych grupowych ta indywidualnych węzlów cieplnych z uzależnioną od pogody regulacją dostawy ciepła;
 • systemów inżenierskiego zabezpieczenia (zaopatrzenie w wodę,  gaz, ogrzewanie, wentyłacja, kanalizacja, dostawa gazu), bez których niemożliwe przedstawić pełnego współczesnego życia;
 • projektowanie produkcji, opartych na technologiach fermentacji, z cyklem pełnego przerobu produktu;
 • systemy automatyki technologicznych procesów; automatyzacja systemów ogrzewania i wentyłacji, generacji ciepła;
 • systemy automatycznej kontroli i kierowania sprzętem, technologicznymi cyklami i, na ogół, przedsiębiorstwami.

Dostarczenie sprzętu i kompletowanie

Dzięki współpracy z wieloma europejskimi producentami mamy możliwość dostarczenia sprzętu.

Dokładniej >>


Prace rozruchowo-regulacyjne

Po zakończeniu budowlano-montażowych robót, wykonują się prace rozruchowo-regulacyjne, celem których jest nastawianie ustalonego aktywnego sprzętu, a także sprawdzenie gotowości funkcjonowania systemu w ogółe. Podjęcie prac rozruchowo-regulacyjnych  pozwala w porę, do oddania obiektu do eksploatacji, ujawnić i usunąć możliwą niezgodność.

Dokładniej >>