Prace rozruchowo-regulacyjne


Po zakończeniu budowlano-montażowych robót, wykonują się prace rozruchowo-regulacyjne, celem których jest nastawianie ustalonego aktywnego sprzętu, a także sprawdzenie gotowości funkcjonowania systemu w ogółe. Podjęcie prac rozruchowo-regulacyjnych  pozwala w porę, do oddania obiektu do eksploatacji, ujawnić i usunąć możliwą niezgodność.

Przy podjęciu rozruchowo-regulacyjnych prac w kompleksie sprawdza się wydajność.

Wynikiem rozruchowo-regulacyjnych prac jest wydajność sieci, zupełnie przygotowane do przekazania do eksploatacji zleceniodawcy.