Metalowy separator mgły Metal Mist Eliminator

Metalowy separator mgły Metal Mist Eliminator

Metalowy separator mgły (Metal Mist Eliminator) to urządzenie, które jest przyspawane do separatora gazu w celu zwiększenia wydajności oddzielania kropel wylotowych w strumieniu pary. Może być wykonany z aluminium, stali ocynkowanej i stali nierdzewnej. Gdy odsiarczania gazu opałowego przechodzi przez metalowego separatora pary przy określonej prędkości, gazu opałowego zmienia się szybko pod wpływem trybu pracy. Dzięki bezwładności i sile odśrodkowej krople zderzają się z ostrzem separatora, zbierają i tworzą przepływ wody. I wreszcie, kiedy krople zamieniają się w duże krople-spadają. Najbardziej powszechną konstrukcją separatora mgły jest pionowy przepływ powietrza, ale można również zainstalować separator mgły dla poziomego przepływu powietrza. Wybór konstrukcji zależy od wskaźnika utraty ciśnienia, możliwości czyszczenia i ryzyka nadmiernego oporu.